İSAY2 Galeri
 
        Bursa İli 2017 yılına ait Stratejik Plan ve Performans Programının Uygulanması Denetimlerini içeren bilgilendirme toplantısı 14.12.2017 tarihinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımları ile  gerçekleştirilmiştir.