SIRA NO KANUNLAR DETAY
1
237 SAYILI TAŞIT KANUNU                                                                                                                        
Tıklayın
2 657 sAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Tıklayın
3 2108 SAYILI MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI Tıklayın
4 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Tıklayın
5 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU Tıklayın
6 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU Tıklayın
7 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Tıklayın
8 2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNU  Tıklayın
9 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Tıklayın
10 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN Tıklayın
11 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Tıklayın
12 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İLE İL YATIRIM VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN Tıklayın
13 3213 SAYILI MADEN KANUNU Tıklayın
14 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Tıklayın
15 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Tıklayın
16 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Tıklayın
17 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Tıklayın
18 4857 SAYILI İŞ KANUNU Tıklayın
19 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Tıklayın
20 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Tıklayın
21 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU Tıklayın
22 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU Tıklayın
23 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Tıklayın
24 5686 SAYILI JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU Tıklayın
25 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Tıklayın
26 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Tıklayın
27 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Tıklayın
28 7201 SAYILI TEBLİĞAT KANUNU Tıklayın