Adem KAYA
             Doğal Kaynaklar,
Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü
 
 
 
DOĞAL KAYNAKLAR, RUHSAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 
 
 
a) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 sayılı Kanun, 3213 sayılı Kanun ve 2863 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri kullanmak,
 
b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.