Doğan HÜSEYİNOĞLU
112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V.
       
                          
                                           
                  

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri:

 

a) 112 Acil Çağrı Merkezinin iş ve işlemlerini 3152 sayılı Kanunun 28. Maddesinin 4.Fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek,

 

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.